Η μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917

Η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη που μπορεί να χαρακτηρισθεί και ως « πυροπαθής »καθώς σχεδόν ανά 20ετία ξεσπάει κάποια μεγάλη πυρκαγιά ! Η κακή ρυμοτόμηση, η ύπαρξη πετρελαίου σε κάθε…

Continue ReadingΗ μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917